Kansainvälisesti toimivat yritykset ovat nyt monenlaisissa tilanteissa. Koronakevät on aiheuttanut lamaantumista, mutta osa yrityksistä on myös pyrkinyt kehittämään nopeasti uusia toimintamalleja. Kansainvälistymiseen ei ole ehditty panostaa samalla tavoin kuin normaalisti, vaikka verkostojen rakentamiselle on suuri tarve. Tällä hetkellä ollaankin hyvin odottavaisella kannalla, odotetaan tilanteen selkiytymistä.

Tällä hetkellä on tärkeää valmistautua maailman uudelleen avautumiseen, jotta ollaan valmiina toimintaan, mikäli tulevan syksyn aikana päästään ns. uuteen normaaliin, toimimaan uudenlaisessa liiketoimintaympäristössä. Yritykset pyrkivät turvaamaan perustoimintojaan ja jatkuvuutta. Valuuttariskit ovat nyt korkealla, miltä pyritään suojautumaan mahdollisuuksien mukaan.

Tämän hetken pullonkauloja kansainvälisten yritysten toimintakentällä:

  • liikkumisen huomattava vaikeutuminen
  • erityisesti myynnissä isoja haasteita: uusia asiakkuuksia vähäisesti
  • taistelu materiaaleista jatkuu
  • protektionismin uhka

Positiivisiakin näkymiä on: osa koronan pysäyttämistä maista on jo toiminnassa, riippuen jonkin verran toimialasta. Suuri tarve on ajankohtaiselle, jatkuvasti päivittyvälle tiedolle eri maiden tilanteesta esimerkiksi liikkumisen suhteen. Tärkeänä pidetään myös tytäryhtiöiden itsenäisyyden kasvattamista esimerkiksi paikallisen läsnäolon vahvistamisen avulla. Digitaalisille palveluille on nyt kysyntää ja korona saattaa tässä suhteessa johtaa pysyvään ajattelutavan muutokseen. Tämä luo liiketoiminnalle uudenlaisia mahdollisuuksia. Selvää on, että kilpailun kiristyessä uusia toimintamalleja tarvitaan.