Toimivalla logistiikalla, myös häiriötilanteissa, on suuri merkitys monella toimialalla. Ennakoidaan, että syksyllä teollisuudessa koetaan vaikeuksia ja teollisuuden ketjuissa saattaa tulla häiriöitä. Tilaukset ovat jo vähentyneet ja komponenttipulaa on koettu. Lisäksi laivapuolella on ollut konttipulaa. Toisaalta lentorahti on ollut vilkasta ja Turun seutu on myös hyötynyt sijainnistaan. Mikäli nyt ajaudutaan pitkäkestoiseen lamaan, tulee sillä olemaan useita heijastusvaikutuksia.

Logistiikassa havaittuja muutoksia koronan aikana:

  • jakelukanavien muutokset, esim. kotiinkuljetusmarkkinat
  • kuljetusreittien muutoksia
  • rahtiliikenteen kasvu, esim. kuljetetaan enemmän isoja eriä
  • toimitusvaikeuksia joillakin aloilla

Liikkumisen muutokset näkyvät monella eri sektorilla ja kuluttajakäyttäytyminen on muutoksessa. Arvopohjaisuus ja turvallisuuteen liittyvät seikat korostuvat nyt. Ympäristöasiat ovat edelleen ajankohtaisia, mistä saattaa tulevaisuudessa olla etua laiva- ja junaliikenteelle. Tie- ja raideverkostojen ylläpitäminen ja kehittäminen nousevat esille ja julkisten toimijoiden rooli korostuu. Tulisi tehdä pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa ja turvata siten Varsinais-Suomen maakunnan kehitysedellytykset.

Logistiikan kannalta näyttää siltä, että ollaan siirtymässä isompiin varastoihin: kuljetuksen eräkoot kasvavat kuten myös varastointikustannukset. Tämä saattaa pidemmällä aikajänteellä tuottaa epästabiileja tilanteita ja prosesseja saatetaan joutua miettimään uudelleen. Digiloikka on todellisuutta ja erilaiset sähköiset järjestelmät tulevat korvaamaan ja täydentämään liiketoimintaa. Vielä ei välttämättä ole nähty suurimpia koronan vaikutuksia, joten tulisi myös varautua koronan tuleviin aaltoihin. Maailmanlaajuisissa häiriötilanteissa Turku on kuitenkin vahvoilla satamansa takia: rahti saadaan liikkeelle, vaikka se ei onnistuisi muualla Suomessa.