Kuluttajakäyttäyminen uudessa normaalissa

Kriisit muuttavat ihmisten ajattelua ja sen seurauksena käyttäytymistä. Palveluliiketoimintaan ja kuluttajamarkkinoihin keskittynyt työryhmä rakentaa näkymää esimerkiksi tulevaisuuden asiakaspoluista, valinnoista ja kaupankäynnin kanavista. Ryhmässä on edustajia mm. yrittäjäjärjestöjen sekä kauppakamarin hallitusten mikro- ja pk-yrityksistä, kauppakamarin valiokunnista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Palveluliiketoimintaryhmän puheenjohtajat

Antti Heikkinen, Miia Liesegang, Pasi Markula, Paula Palmroth ja Matti Rihko

Palveluliiketoimintaryhmän sihteerit

Teija Raninen (teija.raninen@turkubusinessregion.com) ja Miro Laaksonen (miro.laaksonen@kauppakamari.fi)

Flow-Flow message: Stream with specified ID not found or no feeds were added to stream