Palveluliiketoiminnan sektorilla on pitkälti alasta kiinni, millaiseksi koronatilanne on muodostunut. Yleisesti ottaen tilanne on kuitenkin se, etteivät ihmiset tällä hetkellä juurikaan kuluta tai investoi. Toistaiseksi monessa yrityksessä sinnitellään, ja erityisesti matkailu- ja ravintolatoiminta ovat kärsineet ensimmäisenä ja hyvin voimakkaasti koronan vaikutuksista. Mahdollista on, että syystalvella 2020-2021 koetaan konkurssiaalto, varsinkin jos viruksen toinen aalto on kovin voimakas. Lähitulevaisuuden kannalta tärkeää on saada kuluttajat liikkeelle, mikä vaatii kuluttajien luottamuksen ja turvallisuuden tunteen palauttamista.

Palveluliiketoiminnan sektorilla nähdään nousussa olevan arvopohjaisen yrittäjyyden muodot. Kuluttajat ovat yhä tiedostavampia ja tekevät arvoihinsa pohjautuvia kuluttamispäätöksiä. Kotimaisuus ja lähialueilla tuotetut palvelut ja tuotteet nähdään entistäkin houkuttelevampina. Osaamiseen ja liikkumiseen panostaminen on erityisen tärkeää tulevaisuudessa, huolimatta koronan vaikutuksista. Tarvitaan myös panostamista digitalisaation vauhdittamiseen. Esimerkiksi verkkokauppojen kehittäminen vaatii sekä teknisten taitojen että myyntiosaamisen kehittämistä.

Varsinais-Suomessa ravintola- ja matkailuala ovat sitoutuneita toisiinsa: palveluliiketoiminnan elpyminen vaikuttaa positiivisesti molempiin suuntiin ja myös laajemmin seudun elinkeinoelämään. Toimivat kumppanuudet, verkostojen voima, auttavat selviytymisessä. Kuitenkin tarvetta on myös konkreettiselle tuelle, ja esimerkiksi sääntelyn helpottamista toivotaan.