Haastaako korona kaupungistumisen? Ainakaan vielä globaalien trendien muutokseen ei uskota, mutta joitakin muutoksia toimintaympäristössä on näkyvissä. Lähitulevaisuudessa tullaan esimerkiksi panostamaan entistä voimakkaammin paikallisiin toimitusketjuihin. Saattaa myös olla, että asumisväljyyteen panostetaan jatkossa jonkin verran enemmän ja toimitilojen tarve pienenee. Korona saattaa siis antaa lisävauhtia jo käynnistyneille muutoskehityksille.

Teollisuus tulee ottamaan koronaiskun vastaan palvelualoja myöhemmin, todennäköisesti vasta loppuvuodesta 2020 ja sen jälkeen. Ajankohtaisia uhkia koronatilanteessa ovat:

  • raaka-aineiden ja materiaalien puute
  • logistiikkahäiriöt
  • asiakasyhteydenpito on haasteellista
  • ulkomaisen työvoiman liikkuvuuteen liittyvät ongelmat

Myynnin ja asiakasyhteydenpidon haasteet ovat läsnä korona-aikana. Varsinkin ensikontaktit pitäisi päästä tekemään tapaamalla asiakkaita konkreettisesti, eivätkä esimerkiksi digitaalisesti järjestetyistä messuista ole ainakaan toistaiseksi kovin hyviä kokemuksia. Tulevaisuudessa tulee korostumaan yhä enemmän osaamisen arvostus, ja mahdollisesti työn hinnan merkitys tulee vähenemään. Miten esimerkiksi saadaan taattua, että osaajia saadaan jatkossakin ulkomailta? Lisäksi tällä hetkellä käydään keskustelua huoltovarmuudesta – ja tämä koskee useaa elinkeinoelämän sektoria.