Varsinaissuomalaisissa yrityksissä ollaan varovaisen optimistisia: kysynnän palautumista ennakoidaan, mutta tukitarve jatkuu vielä vuonna 2021.

HUOM! Nyt ladattavissa kooste Varsinais-Suomi kasvuun post Covid -kyselyn tuloksista ja kolmesta skenaarioaihiosta. Teemakohtaiset skenaariot valmistuvat lomakauden jälkeen elokuussa.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut yritystoimintaan lyhyessä ajassa voimakkaasti kaikilla toimialoilla. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kartoitettiin kyselyllä liiketoimintaympäristöjen kehittymistä ja tulevaisuutta epävarmassa tilanteessa. Kysely suunnattiin Varsinais-Suomen yrittäjille ja muille toimijoille. 

Kyselyyn vastattiin 28.5.-10.6.2020. Vastauksia saatiin yhteensä 128 kpl. Vastauksia saatiin laajasti eri toimialoilta, mutta pääpaino oli teollisuuden, teknologian ja ICT:n aloilla. Eniten vastauksia saatiin pienistä, alle 50 hengen yrityksistä.

Kyselystä kävi ilmi, että varsinaissuomalaisissa yrityksissä varaudutaan parhaillaan syksyyn 2020 ja tulevaan vuoteen 2021. Tulevaisuus nähdään haastavana ja taloudellinen kehitys epävarmana. Eri toimialoilla koronan vaikutukset näkyvät eriaikaisesti. Kolmasosa vastanneista yrityksistä on jo joutunut lomauttamaan työntekijöitä. Kolmannes yrityksistä on kuitenkin edelleen vakaassa taloustilanteessa, tai jopa kasvuvaiheessa. Taloudellisen tuen määrä koetaan tarpeelliseksi erityisesti kuluvana vuonna, mutta tuen tarve jatkuu myös vuonna 2021.

Yrittäjät toivovat panostuksia vientiteollisuuden edistämiseen, lääke- ja bioteollisuuteen sekä infrastruktuurihankkeisiin. Meriteollisuuden kehitykseen uskotaan edelleen. Palveluliiketoiminnan puolella uskotaan kotimaanmatkailun suhteellisen nopeaan elpymiseen. Kuluttajien kysynnän palautumisen suhteen ollaan varovaisen optimistisia. Digitaalisten palvelujen ja tuotteiden kysynnän kasvua pidetään todennäköisenä. Lisäksi luotetaan logistiikan toimintakykyyn. Pidemmällä aikajänteellä yrittäjät toivovat korona-ajan tiivistävän entisestään paikallista yhteistyötä ja kuntatason tukea yrittäjien suuntaan. Vastanneilla on siis uskoa tulevaisuuteen, vaikka epävarmuuksia on.

Kyselytutkimus on osa Varsinais-Suomi kasvuun post-covid19 -toimintaryhmän työtä ja toteuttamisessa olivat mukana Teknologiateollisuus ry, Turku Science Park Oy, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tulevaisuutta luodataan yhdessä varsinaissuomalaisten yritysten kanssa.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Skenaariotyö jatkuu kyselyn tuloksia hyödyntäen.